Hy-Care® alt-i-ett-væske kan for øyeblikket ikke bestilles

Vi har frivillig tilbakekalt Hy-Care® alt-i-ett-væske (flasker med volum 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml og 380 ml).

Vår kvalitetskontroll har vist at produktet under visse forhold ikke når helt opp til nødvendig desinfiseringsnivå mot høyt innhold av en bestemt gjærorganisme. Det har ikke kommet inn klager, og det har ikke forekommet noen tilfeller i forbindelse med desinfisering, men tilbakekalling utføres til tross for dette, som et rent forsiktighetstiltak.

Informasjon til brukerne av Hy-Care® alt-i-ett-væske

Vennligst besøk www.CVrecall.expertinquiry.com for informasjon om hva du skal gjøre og for refusjonsinstruksjoner.

Det er viktig at du fortsetter å rengjøre og desinfisere kontaktlinsene dine. Stopp rengjøringen med Hy-Care® alt-i-ett-væske og kast linsevæsken så snart du har funnet en passende alt-i-ett-væske du kan bruke i stedet. Husk å ta vare på flasken slik at du kan få erstatning via nettstedet for tilbakekalling.